Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Trafik Tanzim İşaretleri

Mart 24th, 2009

Kara yollarında kulanılan trafik tanzim işaretleri ve anlamları
                       

 


Tarım Traktörü Giremez

Belirli Miktarlardan Fazla Patlayıcı ve Parlayıcı Madde Taşıyan Taşıt Giremez

Belirli Miktarlardan Fazla Su Kirletici Madde Taşıyan Taşıt Giremez

Motorlu Taşıt Giremez

Taşıt Giremez

Kamyonlar İçin Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır

Azami Hız Sınırlaması

Sesli İkaz Cihazlarının Kullanımı Yasaktır

Gümrük – Durmadan Geçmek Yasaktır

Bütün Yasaklama ve Kısıtlamaların Sonu

   

Hız Sınırlaması Sonu

Geçme Yasağı Sonu

Kamyonlar İçin Geçme Yasağı Sonu

   

Motosiklet Hariç Motorlu Taşıt Trafiğine Kapalı Yol

Motosiklet Giremez

Bisiklet Giremez

Mopet Giremez

Kamyon Giremez

Genişliği … Metreden Fazla Olan Taşıt Giremez

Yüksekliği … Metreden Fazla Olan Taşıt Giremez

Uzunluğu … Metreden Fazla Olan Taşıt Giremez

Dingil Başına … Tondan Fazla Yük Düşen Taşıt Giremez

Yüklü Ağırlığı … Tondan Fazla Olan Taşıt Giremez

Otobüs Giremez

Treyler Giremez

Yaya Giremez

At Arabası Giremez

El Arabası Giremez

Öndeki Taşıt … Metreden Daha Yakın Takip Edilemez

Sağa Dönülmez

Sola Dönülmez

U Dönüşü Yapılmaz

Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır

Her İki Yandan Gidiniz

Dönel Kavşak

Sağa Mecburi Yön

Sola Mecburi Yön

İleri Mecburi Yön

İleri ve Sağa Mecburi Yön İleri ve Sola Mecburi Yön Sağa ve Sola Mecburi Yön Sağdan Gidiniz Tek Yönlü Yol

Mecburi Bisiklet Yolu

Mecburi Yaya Yolu

Mecburi At Yolu

Mecburi Asgari Hız

Mecburi Asgari Hız Sonu

     

Zincir Takmak Mecburidir

Zincir Takma Mecburiyeti Sonu

     

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Filled Under: Trafik İşaretleri